Recerca i investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible

Recerca i investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible
Descripció: 

Objectiu/s:

  • Fomentar la reutilització i reducció d’envasos.
  • Desenvolupar treballs de recerca en prevenció de residus (especialment envasos d’un sol ús), foment de la reutilització i reducció del sobreenvasat.

 

Breu descripció:

La Fundació dedica esforços a desenvolupar noves línies de recerca que permetin aportar dades contrastables, propostes i alternatives a favor de la prevenció de residus i el consum responsable.

Aquest àmbit es desenvolupa amb col·laboració d’universitats, institucions i empreses.

Fites: desenvolupar treballs de recerca en prevenció de residus (especialment envasos d’un sol ús), foment de la reutilització i reducció del sobreenvasat.

 

Indicador/s:

Difusió dels estudis

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Millorar la difusió dels estudis propis (relacionar-ho amb notícies d`actualitat