Recicla`m

Descripció: 

Distribució als associats de bosses de tela per als seus clients per tal de que siguin utilitzades a l’hora de fer la compra. D’aquesta manera es crearà consciència tant a socis com a clients de la importància de reciclar la bossa de la compra.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: