Reciclatge

Descripció: 

Per tal de reduir el consum de material i incorporar criteris ambiental i sostenibilitat dels nostres associats, promovem que cadascun recicli en la mesura que pugui i utilitzi els punts de zona verda.

Realitzarem una campanya de sensibilització repartint informació als associats, incorporarem la informació a la pàgina web perquè tant clients com comerços estiguin assabentats.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: