Reciclatge

Descripció: 

Reciclar es un dels nostres pilars bàsics.
Reciclem en origen, de manera que disposem de diferents contenidors on el client pot col·locar els residus a les zones comuns.