Reciclatge correcte als comerços

Descripció: 

Que tots els associats reciclin correctament.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: