Reciclatge de residus

Descripció: 

Utilitzar diferents contenidors en les fires per poder seleccionar els residus.