RECICLATGE DE RESIDUS A LES OFICINES

Descripció: 
  • Conscienciar a les empreses de la importància del reciclatge
  • Facilitar el reciclatge, de paper, tòner, envasos etc,  generat a les empreses, amb contenidors adequats
  • Establir punts de separació de residus
  • Comunicar bones pràctiques als treballadors
  • Informar a les empreses dels punts de recollida