Reciclatge de residus propis i sensibilització dels associats

Reciclatge de residus propis i sensibilització dels associats
Descripció: 

Establir punts de separació dels residus.

Comunicar bones pràctiques als empleats i col·laboradors .

Informar als associats sobre com prevenir els residus i participar en projectes enfocats a aquesta finalitat.

Reducció d’envasos de plàstic a les oficines de Feceminte (ampolla aigua PIMEC.)

Durant el DMT2019, celebració anual de Feceminte, s’obsequia als assistents (150 persones) amb una ampolla zero impacte.