Reciclatge màxim

Descripció: 

Objectiu/s:

Augmentar la quantitat de paper que reciclem i també el tòner. Reduir les impressions

Breu descripció:

Campanya de sensibilització entre el personal i es col·laboradors externs, mitjançant comunicat interns i cartelleria per l’edifici.

Persona o àrea responsable: Comunicació i màrqueting

Calendari d’execució previst: maig – desembre 2017

Recursos humans i econòmics: propis

 

Indicador/s: quantitat paper reciclat

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augmentar 20%

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: