Recollida residus i portar-los als punts verds

Descripció: 

Alguns dels comerços s’encarreguen de la recollida selectiva de residus generats pels altres establiments, del transport i del trasllat al punt verd més proper.

Actualment, un d’ells centralitza les piles, els tòners i els cartutxos de tinta usats, i un altre les bombetes i els fluorescents (tot i que aquest darrer no ho ha fet extensiu a la totalitat de comerciants associats).

L’Associació de Comerciants de Roquetes vol, a curt o mig termini, entomar un rol impulsor d’accions en aquest sentit de manera que generi cohesió entre els seus membres i sensibilització cap al consumidor. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: