Recollida selectiva

Descripció: 

RECOLLIDA SELECTIVA

Breu descripció: Fem recollida selectiva de diversos residus que es poden generar en el quotidià de la nostra activitat o en aquelles celebracions específiques que es poden esdevenir durant el curs.

Fem recollida selectiva de: 

  1. Plàstic.
  2. Paper.
  3. Piles.
  4. Roba.
  5. Taps (per campanyes)
  6. Oli de cuina.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: