Recollida selectiva

Descripció: 

Realitzem recollida selectiva amb finalitats socials.
- Recollida de taps de plàstic per a la campanya “Tapones para Nacho”
   http://www.asdent.es/colabora/
- Recollida de roba per la campanya “Roba Amiga”
  https://www.formacioitreball.org/es/tag/robaamiga/

A través d’aquestes iniciatives, el veïnat s’involucra i vea les nostres oficines a portar-nos taps i roba.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: