Recollida selectiva d`embalatges de cartró

Descripció: 

El subministrament de productes del tabac es fa mitjançant les anomenades “saques” que periòdicament i després de l’emissió de comanda per part de l’establiment, l’empresa Logista fa arribar a cada establiment. Cada cop que arriba una saca, l’establiment lliura al transportista de l’esmentada empresa el cartró d’embalatge de l’anterior “saca” per al seu posterior reciclatge. Logista és la principal empresa de Logística autoritzada pel Comisionado del Mercado del Tabaco (òrgan regulador del sector a escala estatal) a distribuir els productes del tabac.