Recomanacions sindicals per anar amb bici a la feina

Descripció: 

Breu descripció:

CCOO de Catalunya defensa el dret a accedir als centres de treball d’una forma sostenible, econòmica i segura. Amb aquest tríptic pretenem impulsar encara més l’ús de la bicicleta, atès que esdevé un dels mitjans de transport ideals per avançar en aquests i altres  objectius. A més, el fort creixement de les activitats relacionades amb la bicicleta genera, lògicament, noves ocupacions que es poden incloure en el que es coneix com a “economia verda”.

Un dels valors que es pot associar a aquest tríptic és la seva voluntat d’informar i sensibilitzar a les persones treballadores, però també al conjunt de la societat. Pensem que es tracta d’un recurs pedagògic, que incorpora consells que poden ser útils per a qualsevol persona que es desplaça amb bicicleta o que té intenció de començar a fer-ho. També és replicable, ja que qualsevol empresa o centre de treball que ho demani, pot fer servir aquest tríptic per informar als seus treballadors/es o, fins i tot,  personalitzar-lo i adaptar-lo a la seva realitat quotidiana.

Impulsor

Secretaria de Política Territorial i Barcelonès. CCOO de Catalunya

Més informació: http://www.ccoo.cat/sostenibilitat/

El tríptic “Recomanacions sindicals per anar amb bici a la feina” es va presentar el juny de 2014, en el marc de la Setmana de la Bicicleta que organitza l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb entitats del sector o que hi treballen per al foment d’aquest mode de transport. Al tractar-se d’un document informatiu adreçat a totes les persones treballadores, sempre està disponible per qualsevol persona que ho sol·liciti.

Difusió del tríptic durant la Setmana de la bicicleta i la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

Presentació del tríptic en una jornada adreçada a delegats/des sindicals i treballadors/es a Badalona.

Presentació del tríptic en un dels números del butlletí digital InfoSostenibilitat, que elabora el Departament de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.

Disponibilitat permanent del tríptic en el plafó informatiu del Departament de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.

L’empresa E-Dreams ha adaptat els continguts del tríptic a la seva realitat per tal de fomentar els desplaçaments laborals amb bicicleta.

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.5

L’acció es relaciona directament amb l’objectiu 2 del Compromís, que té a veure amb l’espai públic i la mobilitat. Més concretament, s’identifica amb la línia d’acció 6, que pretén desenvolupar iniciatives de foment de la bicicleta.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: