Recuperació del carrer com espai compartit

Descripció: 

Objectius:
Integrar l’espai exterior entorn al Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61 en un espai més del centre i fomentar el coneixement de l’entorn.
Recuperar el carrer com un espai compartit i un lloc de convivència.
Estimulació de les capacitats físiques i cognitives de les persones participants.
Gaudir d’un passeig agradable pels carrers del barri.

Breu descripció:
Setmanalment i si el temps ho permet es fan sortides pel barri amb un màxim de 7 persones usuàries per reconèixer carrers, places, parcs i edificis públics i privats buscant un objectiu tant lúdic com terapèutic.
Participació en la decoració del carrer per a la festa major del barri.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: