REDUCCIÓ CONSUM DE COMBUSTIBLE I MOBILITAT EFICIENT

Descripció: 

Objectius:

Reduir el consum de combustible i continuar potenciant la mobilitat eficient a l’Entitat mitjançant les actuacions i fites que es detallen a continuació.

Breu descripció:

Substitució de vehicles antics i compra de nous que compleixin amb la normativa Euro VI. Continuar amb la programació de les recollides de residus del Centre Especial de Treball amb suport de sistemes de posicionament global així com optimització de l’espai dels vehicles i elecció dels mateixos segons càrrega a transportar, ús de vehicles compartits o transport públic quan es realitzen visites comercials o desplaçaments per motius laborals i manteniment preventiu dels vehicles propis de l’Entitat per garantir el seu correcte estat i funcionament.