Reducció de consums - hàbits sostenibles

Reducció de consums - hàbits sostenibles
Descripció: 

Fomentar, donar suport i difondre les bones pràctiques per la reducció dels consums energètics dins dels establiments amb la informació gràfica facilitada per Barcelona + Sostenible. Assessorament en eficiència energètica,  amb estudis d’optimització pels associats, a través de l’assessoria energètica “Control d’Energia Europea”.  Des del Gremi es farà difusió de la guia “Rehabilita’m, fes-me eficient i saludable”, fitxes, i material que facilitarà Barcelona + Sostenible.