Reducció de la contaminació acústica

Entitat:
Federació Catalana de Professors de Dansa
Reducció de la contaminació acústica
Descripció: 

Es concienciarà als/les alumn@s del concepte de contaminació acústica i se’ls demanarà reduïr el soroll als vestuaris. Es faran servir dispositius de monitorització del nivell de soroll per poder quantificar el seu efecte.

També es monitoritzarà el volum de la música durant les classes de dansa.

Hem d’informar-nos sobre la normativa vigent. Un cop sapiguem els llindars de soroll recomenats i permesos, extendrem una circular a tots els centres associats amb informació sobre com implementar aquesta actuació.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: