REDUCCIÓ DE RESIDUS

Descripció: 
Informació periòdica durant tot l’any per a que es coneguin els diferents punts verds de la zona, com millorar el reciclatge en el comerç, recordatori de la prohibició de regalar bosses de plàstic.
Comunicació via Newsletter i web a tots els veïns i veïnes de la gestió dels residus.
 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: