Reducció de residus

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Reduir l’ús de fungibles associats als actes professionals

·         Gestió especialitzada dels residus farmacèutics

Breu descripció:

  • Fomentar l’ús de bosses o altres elements de transport reutilitzables. Desenvoluparem bosses reutilitzables de producció local i materials reutilitzables
  • Consum responsable informant als usuaris sobre la llei de cobrament de les bosses de plàstic i dels seus impactes ambientals
  • Separació i tractament específic dels residus farmacèutics a través del sistema SIGRE (www.sigre.es)

 

 

Persona o àrea responsable:  Comissió de compromís social

Calendari d’execució previst: juny 2018

Recursos humans i econòmics: Comissió de compromís social. 5.000€

 

Indicador/s:

Registre del consum de bosses de plàstic amb nanses a través de proveïdor majorista

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Reducció superior al 10%

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: