REDUCCIÓ DE RESIDUS DE DRAPS INDUSTRIALS

Descripció: 

La reducció en origen de la generació del residu dels draps utilitzats en tasques industrials: feines amb olis i lubrificadors, pintures, vernissos, es important en un entorn industrial i en l’àmbit de treball dels tècnics de les empreses. El Gremi informarà d’aquesta acció amb l’objectiu de minimitzar la generació de residu de draps.

Contractació d’un proveïdor (gestor o empresa especialitzada) que subministri draps nets reutilitzats i reculli periòdicament els draps utilitzats en les tasques industrials de manteniment.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: