Reducció de residus de draps industrials

Reducció de residus de draps industrials
Descripció: 

Contractació d’un proveïdor (gestor o empresa especialitzada) que subministri draps nets reutilitzats i reculli periòdicament els draps utilitzats en les tasques industrials de manteniment.

El Gremi preveu aquest contacte i informarà puntualment d’aquesta acció.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: