Reducció de residus i emissions zero

Reducció de residus i emissions zero
Descripció: 

Reducció de les emissions de gasos derivats dels processos químics que es realitzen en el laboratoris/tallers de joiers.

Hi ha una part dels residus que es generen en el nostre nucli d’activitat conté elements perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones ( productes químics, piles, insecticides, pintures, dissolvents, productes de neteja, aerosols, coles, etc.).

En alguns casos podem substituir-los per productes menys perjudicials; altres vegades només racionalitzar-ne el consum. Fem-los servir amb mesura.

Mirem bé l’etiqueta abans d’optar per aquests productes que portin substàncies nocives. Portem els residus de productes problemàtics als punts verds per que es tractin d’una manera adequada.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: