Reducció del consum d’aigua

Entitat:
Gremi d'Hotels de Barcelona (GHB)
Descripció: 

 

o Control de consums.

o Diagnosi de necessitats hídriques.

o Estratègies diferenciades segons l’àrea de l’hotel.

o Formació del personal dels diferents serveis.

o Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius

o Zones verdes: Disminuir superfície dedicada a gespa i augmentar recobriments de sol estètics

(pedra, grava, escorça d’arbres), jardineria de baix consum, sistemes de reg eficients, cobertes

verdes als terrats dels hotels.

o Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua.

o Mecanismes estalviadors: reductors de cabal, aixetes, mecanismes per cisternes i processos

de neteja.

o Aprofitament aigua de pluja i mecanismes de reutilització d’aigües grises / piscina.

o Campanyes comunicatives: treballadors i clients: senyalètica, directoris, informació al client,

bugaderia verda...