Reducció del consum de material d’oficina

Reducció del consum de material d’oficina
Descripció: 

Reduir la despesa a l’oficina del Gremi de paper i consumibles com el tòners i tinters per impressores.

Reduir el numero de fotocòpies, potenciant l’ús d’enviaments electrònics.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: