Reducció del consum de plàstic a l’Oficina

Reducció del consum de plàstic a l’Oficina
Descripció: 

Es substituiran les ampolles d’aigua envasades de 0,5cl per la incorporació d’una font dispensadora d’aigua pel que es reduirà considerablement els residus de plàstic generats a l’oficina. Cada treballador de l’oficina disposarà d’una cantimplora de vidre personal per omplir-la d’aigua a la font. Així conscienciarem al personal d’oficines per la reducció del plàstic.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: