Reducció del consum de productes químics

Descripció: 

L`objectiu és la reducció del consum de productes químics de les empreses associades.

Compra responsable, consum responsable, formació del personal, retorn i utilització d’envasos.