Reducció del consum de productes químics

Descripció: 

ASCEN- Associació Catalana d'Empreses de Neteja

Es pretén que les empreses facin una Compra  i consum responsable de productes químics-
Formació del personal
Retorn i utilització d’envasos

Objectiu

Conscienciar a les empreses de la reducció  de productes químics fent-ne un ús responsable.