Reducció del consum d'Energia

Descripció: 

L'objectiu és establir mesures per ser més eficients energèticament.

  • Promoure les auditories energètiques per poder ser més eficient energèticament i reduir d’aquesta manera el consum d’energia.

    Es durà a terme un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades per centre.

    ACES facilitarà el llistat d’empreses adherides a BCN + Sostenible, les quals fan auditories energètiques.