Reducció del consum d`envasos de plàstic.

Entitat:
ASCEN - Associació Catalana d'Empreses de Neteja
Descripció: 

Reducció del consum d`envasos de plàstic de les empreses associades. Promoure una compra i consum responsable i retorn i reutilització d`envasos.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: