Reducció del malbaratament alimentari a les Carnisseries

Descripció: 

Per tal de reduir el malbaratament, al Gremi proposem sessions formatives, sobre nous elaborats, per l’ aprofitament de les peces.

Gràcies a les jornades formatives, els assistents podran veure com poden presentar aquelles peces que en determinades èpoques de l’ any no tenen demanda .

Amb propostes d’elaborats podran donar una nova oferta als clients, millorant la rendibilitat del negoci.

Alhora els animem a contactar amb entitats del barri o poble per  fer entregues de carn.