Reducció del paper

Descripció: 

Objectiu:

Reduir el consum de paper

Breu descripció:

-          Canvi organitzatiu i  dels processos de treball per assolir una reducció del consum de paper i que alhora incrementa la qualitat dels servei.

-          Reducció del consum de paper i reducció del nombre d’impressores.

-          Ús de paper de fibra reciclada del 100% i si és de fibra verge amb certificació FSC o PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb uns criteris estrictes pel que fa a la protecció ambiental i als aspectes socials).

-          Utilitzar la bústia electrònica per a comunicacions internes/externes.

-          Imprimir solament quan sigui necessari i fer servir les dues cares del paper. Predeterminar les impressores doble cara i en escala de grisos. 

Persona o àrea responsable: Tota l’Organització

Calendari d’execució previst: Continu i indefinit.

Recursos humans i econòmics: Implementació de nous processos automatitzats i de TICs. 

Indicador/s: Quantitat comprada: .........      actualment: ......

Núm. treballadors: any 2015:15; any 2016:17; any 2017: 19

Núm. impressores: any 2015: 15; any 2016: 10; any 2017: 8

Núm. fotocopiadores: 3 (1 per planta)

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció de 25% el consum de paper 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: