Reducció i recollida selectiva de residus

Descripció: 

Objectiu:

Potenciar a la recollida selectiva de residus i disminució dels mateixos.

Breu descripció:

El col·legi té implantada la recollida selectiva de residus. Quan el col·legiat participi en activitats del Col·legi, el residus generats els reculli selectivament.

Indicador/s: kg de paper reciclats i kg de plàstic per any.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: