Reducció i recollida selectiva de residus

Descripció: 

Objectiu:

Consum responsable de paper orientat a reciclar-lo en els contenidors de reciclatge que hem instal·lat.

Reciclar en el contenidor groc totes les ampolles d’aigua que emprem.

 

Breu descripció:

-       Reduirem el consum de paper, reciclant el paper usat per una cara per fer bloc de notes.

-       Impressions a dues cares, a ser possible.

-       Reciclar en els contenidor de reciclatge tot el paper emprat a la seu col·legial.

-       Promoció de l’ús de la “Finestreta Única”. Els col·legiats poden fer tràmits i modificacions d’adreces, etc. de manera telemàtica.  

 

Consumim 7488 ampolles d’aigua de 50cl./any

Són 112 Kgs de plàstic a l’any que a partir d’ara reciclarem al contenidor groc, de reciclatge de plàstics.

Els taps d’aquestes ampolles els entreguem a diverses iniciatives socials d’ajuda a gent sense recursos.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: