Redució de l`ús de bosses de plàstic

Descripció: 

Objectiu:

Reduir gradualment la utilització de bosses de plàstic a l’organització i per les diferents empreses del sector.

Breu descripció:

Comunicació al sector de la nova normativa de bosses de plàstic que prohibeix el lliurament gratuït de bosses de plàstic. Impulsar la seva substitució gradual per bosses de paper o de materials biodegradables.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: