Reduim paper

Descripció: 

Breu descripció:

Des del CEESC fomentarem l’enviament de documentació a través del correu electrònic, en la relació amb els nostres col·legiats i amb les administracions.

Seguirem imprimint per les dues cares i reaprofitant paper imprès a una cara per impressions internes o blocs de notes.

També intentarem anar canviant els hàbits dels treballadors i les treballadores ( enviar correus electrònics i no deixar notes en paper..)

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: