Reduir el consum de paper i les impressores

Reduir el consum de paper i les impressores
Descripció: 

Reducció del consum de paper i reducció del nombre d’impressores.

Ús de paper de fibra reciclada del 100 % i, si pot ser, de fibra verge amb certificació FSC o bé PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb criteris socials i de protecció ambiental estrictes).

Utilitzar la bústia electrònica per comunicacions internes/externes.

Imprimir només quan sigui necessari i fer servir les dues cares del paper, predeterminant  les impressores a doble cara i en escala de grisos.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: