Reduir el consum energètic

Entitat:
Associació de Comerç i Arts de la Riera de Sant Miquel i Voltants
Reduir el consum energètic
Descripció: 

informar mitjançant correu i newsletter com es poden millorar els locals comercials en benefici de la reducció del consum energètic en implementació de llums LED, cortines d’aire, tendals... perquè els associats puguin realitzar una de les millores proposades.