Reduir la producció de residu plàstic utilitzant gots compostables

Reduir la producció de residu plàstic utilitzant gots compostables
Descripció: 

En el consum de begudes per part dels espectadors, s’utilitzaran gots compostables PLA fets de blat de moro.

Aquest got es llença a la paperera d’orgànic, disposades per tot el recinte per aquesta edició.

Amb el total de gots recollits durant els 9 dies del torneig, es farà compost per a la possible germinació de plantes i mostrar al públic l’any vinent el resultat d’aquesta segregació.