Reforma’m i millora’m (Guia Rehabilita’m)

Descripció: 

L'objectiu és incorporar accions i solucions concretes que permetin la millora energètica dels habitatges en el moment en que es fa una reforma del seu interior.

Breu descripció: Posar a l’abast dels professionals agremiats les fitxes de la Guia Rehabilita’m per tal de que puguin incorporar en la mida del possible alguna de les accions proposades com a mesures passives, actives o de millora de la salut i el confort.

Més informació (enllaç): http://www.cuinescat.es/ca/serveis/documents-de-consulta/