Registre de consum d’energia i comparació interanual de les dades

Entitat:
René
Descripció: 

Enregistrar mensualment els consums energètics durant tot l’any 2018 per tal de poder-los comparar amb l’any passat.