Registre de consum d'energia i comparació interanual de les dades

Descripció: 

Objectius:
Realitzar un diagnòstic energètic (electricitat i gas natural) per estudiar possibles accions per disminuir els consums.
 

Breu descripció:
• Enregistrar els consums d’electricitat i gas natural durant tot l’any 2018 per tal de poder-los comparar amb l’any passat
• Formació interna de conscienciació del personal i col·locació d’enganxines “apaguem els llums, respectem el medi ambient”.
• Es publicaran les dades a la memòria 2018
• En estudi implantació de LED
• En estudi projecte de reaprofitament energètic amb una empresa ubicada al Port de Barcelona