Registre del consum d’aigua i comparació interanual de les dades

Entitat:
René
Descripció: 

Enregistrar trimestralment el consum d’aigua amb la finalitat de conèixer i avaluar les millores aconseguides, a partir de comparacions interanuals, i detectar consums anòmals.