Regular la temperatura de climatització

Entitat:
Gremi d'Herbolaris i dietètica de Catalunya
Descripció: 
Comunicar a tots els establiments quina és la temperatura raonable tant a l’estiu com al hivern per tal que no es sobrepassi el consum d’energia. Els valors que es comunicaran són:
Calefacció durant el dia: de 20 a 21 ºC Nit: de 15 a 17ºC
Refrigeració: 24 ºC com a màxim. A la nit no posar-la.