Regular la temperatura de climatització

Descripció: 

Comunicar a tots els establiments quina és la temperatura raonable. Els valors que es comunicaran són:

Calefacció durant el dia: de 20 a 21 ºC   Nit: 15 a 17 ºC.

Refrigeració: 24 ºC com a màxim. A la nit no posar-la per estar tancat l´establiment.

Difusió de la guia.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: