Relació amb ONGs i institucions sanitàries

Descripció: 

Objectiu/s:

  • Impulsar projectes relacionats amb la salut amb ONGs o altres institucions, tant des de la vessant institucional com participativa dels nostres col·legiats.

Breu descripció:

  • Establir marcs d’acord amb aquestes entitats
  • Utilitzar les plataformes comunicatives del col·legi per traslladar els projectes a tot el univers col·legial.

 

Persona o àrea responsable: Comissió de compromís social

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics: 10.000€/any

 

Indicador/s:

Nombre de actuacions coordinades amb aquestes entitats               

Nombre de col·legiats implicats en projectes solidaris.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

> 5

 

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: