Renova la teva roba

Descripció: 
Breu descripció: Iniciativa per fomentar el consum conscient i la prevenció de residus promoguda per entitats, associacions i equipaments de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, basat en l’intercanvi de roba.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: