Repartiment de bosses reciclables i informació dels punts verds

Descripció: 
L`objectiu és reduir els residus, fent ús de bosses de roba