Repartiment de bosses reutilitzables

Descripció: 

Reduir l’us de les bosses de plàstic fomentant la utilització de bosses reutilitzables.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: