Repartiment de material i visites en bici

Descripció: 

El nostre comercial que també s’encarrega de repartir el material als socis fa les visites en bicicleta.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: